OsobnostiHP114
Stanislav II. August Poniatowski
1764 - 1795


HP094
Anna Vasa
1568 - 1625


HP069
král Jiří z Peděbrad
1420 - 1471


HP041
král Sv. Štěpán
967/975 - 1038


HP042
král Matyáš Korvín
1443 - 1490


HP007
Maxmilián I. Habsburský
1459-1519


HP043
král Karel Robert z Anjou
1288 - 1342


HP083
Jan Lucemburský
1296-1346


HP012
Vytautas
1350-1430


HP027
král Kazimír III. Velký
1310-1370


HP029
král Přemysl Otakar II.
1233-1278


HP032
král Ludvík II. Bavorský
1845-1886


HP087
pruský král Friedrich II. Veliký
1712-1786


HP001
Friedrich August I.
1670-1733

© zdena 2009-2019